Istoricul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Tîrgu-Mureş

La iniţiativa  Institutului de Cercetări a României în anul 1947 îşi începe activitatea Staţiunea de Cercetări Agricole Tg. Mureş, având ca obiect principal studiul păşunilor şi al plantelor de nutreţ.

În anul 1962 staţiunea a trecut sub egida Institutului de Cercetări Zootehnice, lărgindu-şi considerabil patrimoniul şi abordând cu precădere cercetări în domeniul creşterii animalelor: bovine, ovine, porcine si  animale de blană din speciile: vulpi argintii şi polare, nurci, nutrii. Prin reorganizarea administrativă a ţării, în anul 1968 efectivele de ovine au rămas în judeţul Harghita, fiind predate la alte unităţi. În acelaşi an se da în folosinţă noua clădire –Pavilionul central de cercetare , în incinta instituţiei.


În anul 1981, s-a înfiinţat Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Animale de Blană, patrimoniul acestui laborator desprinzându-se din  Staţiunea de Cercetări Zootehnice Târgu – Mureş, unitatea noastră devenind Staţiune de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Bovinelor.

Cercetările de vârf efectuate de-a lungul existenţei staţiunii au fost: testarea soiurilor si hibrizilor la principalele culturi agricole din zonă, îmbunătăţirea adaptabilităţii si creşterea rezistenţei la intemperii, elaborarea structurii optime a bazei furajere (în special amestec de ierburi graminee si leguminoase) în condiţiile pedoclimatice din Centrul Transilvaniei, noi resurse genetice de plante furajere pentru rumegătoare, iar în domeniul exploatării bovinelor: ameliorarea populaţiei de bovine de rasă Bălţată Românească prin creşterea în rasă curata şi încrucişări cu rase de lapte şi de carne, transferul de embrioni la taurine (pentru prima dată în România, realizat pe cale chirurgicală şi nechirurgicală-1978,1988), experimentarea şi elaborarea tehnologiei vaca de carne, studiul comportamentului la taurine, cercetări în domeniul îngrăşării tineretului taurin şi studiul carcaselor, mulsul mecanic, comportamentul populaţiilor de taurine de rasă Simmental importate din Austria şi Elveţia, cercetări de biotehnologii ruminale şi bazele fiziologice ale nutriţiei s.a.

Recoltare embrioni

După anul 1989, în ciuda condiţiilor economice dificile  unitatea  şi-a continuat activitatea de cercetare - dezvoltare  precum şi colaborarea cu instituţii de profil din ţară şi străinătate. Cu eforturi deosebite s-a păstrat şi conservat o parte a patrimoniului: 500 ha teren agricol, 500 capete bovine, o parte a fondurilor fixe, laboratoarele de bază sunt conservate, au rămas 10 cercetători de suflet, iar în ultimul timp prin câştigarea unor proiecte de cercetare unitatea s-a modernizat sub aspectul procurării unor utilaje performante, construirea unei moderne săli de muls, reluarea temelor de îngrăşare a bovinelor şi informatizare.

Câmpul experimental Bossofold

Redăm  mai jos evoluţia principalilor indicatori privind baza materială şi patrimoniul în perioada 1947- prezent:

Specificare

UM

1947

1970

1989

prezent

Suprafaţa

Ha

117

940

1455

500

Bovine

Cap.

50

880

1700

400

Ovine

Cap.

-

2000

208

-

Porcine

Cap.

40

2000

-

-

Animale de blană

Cap.

-

1000

-

-

Cadre cu studii superioare

Număr

4

8

31

10

Vizită a soţilor Ceauşescu

Nu putem încheia această  prezentare fără amintirea unor cercetători care au făcut şi fac istorie la această prestigioasă instituţie: ing. MOREH KAROLY, Dr. ing. CIORLĂUŞ ATANASIE, Dr. ing. CIORLĂUŞ LAURA, Dr. ing. TĂMAŞ LUDOVIC, Dr. ing. MARKUS ŞTEFAN, Dr. med. vet. SILVAS EMIL, Dr. med. vet.  PODAR CORNEL, ing. LOBONŢIU IUSTINA Dr. med. vet. ROMAN MIRCEA, ing. DAN PETER, Dr. ing. OROIAN IOAN, Dr. ing. POGĂCEAN MARIAN, ing. GULEA ALIN DANIEL, ing. POP IOAN AUREL  ş.a.